Tidningsproduktioner

- ForshagaDejeNytt.se är en tidning på nätet! Uppdateras på Facebooksidan varje dag och på nätet ett par gånger per vecka. 


 
- Yrkesföreningen Miljö och Hälsas medlemstidning kommer ut fyra till fem gånger per år.
Produktionen sker helt och hållet i Forshaga hos Cvea Media AB sedan december 2005. 
Från planering av innehåll till intervjuer, artiklar, redigering och bildbehandling med korrekturgenomgång.
När materialet har korrekturlästs överlämnas tryckfärdig pdf klar för tryckpressarna.


Artiklar och reportage varje vecka i:


- Cvea Media AB producerar reportage och artiklar från Forshaga varje vecka. Då och då även från andra delar av Värmland!


ForshagaBollen - Forshaga IF fotbollstidning

- Produceras i samarbete med Forshaga IF fotbollssektionen varje år sedan 2011. Annonsproduktion, bildbehandling, redigering och texter. Tryckfärdig pdf levereras till tryckeriet efter korrekturgenomgång. 


Funderar du på att starta:

Kundtidning

Nyhetsbrev

Webbtidning


Hör av dig till oss för offert!