Covid-19, end. tidsb.  Storg. 34

SMS: 070-796 17 74

E-post: info@cvea.se

För föreningar

Beställ:

  • Loggan på klubbens kläder
  • Sponsortryck på kläder, skyltar, banderoller m.m
  • Matchprogram
  • Medlemsblad – tryck och även redaktionellt arbete med artiklar, layout och bilder samt annonsproduktion
  • Medlemskort
  • Lotter
  • Diplom
  • ”Ge-bort-prylar” med klubblogga